Menu
Nasi Partnerzy


Szybki kontakt

Zakład Instalacji Elektrycznych

Stanisław Kowalski

42-200 Częstochowa

ul.Mireckiego 22/51

tel. +48 34 323 55 44

fax +48 34 324 21 05

e-mail: biuro@zie.pl

Historia firmy

Firma Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Kowalski Częstochowa powstała w Częstochowie w 1983 roku.
W latach 1983 - 1990 podstawowym zakresem działania Firmy było wykonywanie silnoprądowych instalacji elektrycznych. Głównymi zleceniodawcami były duże firmy budowlano montażowe regionu częstochowskiego. Wspólnie z nimi zrealizowano wiele znaczących zadań. Największym przedsięwzięciem wykonanym w tych latach, był montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w kompleksie obiektów Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Za realizację opisanego zadania Firma została uhonorowana Medalem Pamiątkowym przyznanym przez Dyrekcję Muzeum Okręgowego w Częstochowie.

W latach 1990 - 1995 działalność produkcyjna Firmy zaczęła zmierzać w kierunku wykonywania specjalistycznych instalacji teletechnicznych. W tym okresie Firma, jako podwykonawca Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego wykonała instalacje teletechniczne w 17 obiektach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie. W tym czasie była to jedna z największych inwestycji w Polsce.
Firma świadczyła również bardzo dużo usług dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Częstochowie, wykonując bardzo wiele skomplikowanych i trudnych instalacji teletechnicznych. Za całokształt działalności dla KWP w Częstochowie Firma została uhonorowana odznaczeniem państwowym.
W tych latach działalność montażowa firmy zaczęła wyraźnie zmierzać w kierunku wykonywania instalacji i sieci strukturalnych. Znaczącym sukcesem technicznym firmy, było wykonanie w 1992 roku instalacji okablowania strukturalnego dla siedziby Banku Gospodarki Żywnościowej w Częstochowie. Była to jedna z pierwszych w Polsce instalacji komputerowych opartych o czteroparową skrętkę.

Od 1995 roku Firma bardzo mocno związała się z firmą Sieciowe Systemy Informacyjne w Katowicach, dla której jako podwykonawca realizowała wiele trudnych zadań. W tym czasie pracownicy Firmy byli bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie okablowań strukturalnych w takich obiektach jak: Zakłady Przemysłu Ceramicznego w Opocznie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Katowicach, Bank Handlowy w Częstochowie. Lista wykonanych dla 2SI instalacji okablowań strukturalnych jest bardzo długa i imponująca.

W 1998 r Firma jako podwykonawca 2SI Katowice brała znaczący udział w wykonywaniu instalacji okablowań strukturalnych w marketach Real. Nasi pracownicy wykonywali instalacje okablowań strukturalnych dla marketów Real w Częstochowie i Czeladzi. Przy naszym znaczącym udziale wykonywana była również modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Centrali Real w Warszawie.
Od 1998 roku działalność Firmy uległa kolejnym przeobrażeniom. Od tego czasu podstawowym zakresem działania Firmy jest projektowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywania sieci LAN.
W tym czasie też zmienił się podstawowy kierunek działania Firmy. Z działalności montażowej przeszliśmy do działań integracyjnych przy montażach sieci okablowań strukturalnych. Działalność ta polega na wyszukiwaniu Inwestorów, organizowaniu realizacji zadania przy wykorzystaniu innych firm montażowych.

W tym też okresie nastąpiło zacieśnienie współpracy z firmą 2SI w Katowicach, dla której to świadczyliśmy wiele usług. Nasz specjalista obsługujący tę firmę pełnił w niej odpowiedzialną funkcję kierownika budów i inspektora nadzoru przy montażu instalacji okablowań strukturalnych. Pod jego nadzorem i kierownictwem były wykonywane następujące zadania dla firmy Real:

 • montaż okablowania - market w Słupsku
 • wymiana okablowania w ciągach kasowych w obiektach w Szczecinie, Częstochowie
 • montaż okablowań pod radiobazy w obiektach w Nowym Sączu, Markach, Poznaniu, Radomiu, Grudziądzu, Częstochowie.

Na zlecenia Reala i MRE realizowaliśmy następujące zadania integratorskie:

 • montaż linii światłowodowej w Realu w Częstochowie
 • montaż linii światłowodowej Praktiker Częstochowa
 • montaż linii światłowodowej MRE Częstochowa
 • diagnostyka i pomiary okablowania market we Włocławku
 • modernizacje okablowań w marketach w Poznaniu, Markach, Częstochowie.

Znaczącym sukcesem technicznym Firmy było wykonanie okablowania strukturalnego 7 kategorii w standardzie R&M. Instalacja ta wykonana dla niemieckiej firmy ONKEN w Makowie Mazowieckim uzyskała certyfikat producenta systemu.
W latach 1998 - 2002 zacieśniła się współpraca z firmą Sieciowe Systemy Informacyjne w Katowicach.
Jednocześnie Firma realizowała wiele własnych zadań integratorskich.
Do najważniejszych w 2002 r należały:

 • modernizacja okablowania strukturalnego w markecie Real Szczecin
 • modernizacja okablowania strukturalnego w markecie Real Poznań
 • modernizacja okablowania strukturalnego w markecie Real Lubin
 • modernizacja okablowania strukturalnego w markecie Real Radom
 • budowa serwerowni w obiekcie ORION w Warszawie

Budowa serwerowni w Orionie była zadaniem bardzo trudnym technicznie, gdyż był to temat interdyscyplinarny wymagający koordynacji prac kilku specjalistycznych firm.

Na przełomie roku 2002/2003 realizowane były zadania związane z technologiami światłowodowymi. Do najważniejszych należą :

 • montaż okablowania światłowodowego Hali P2 Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil w Bełchatowie,
 • wykonanie diagnostyki, usuwanie usterek, inwentaryzacje okablowań światłowodowych 23 marketów Real w Polsce.

Okres pomiędzy czerwcem 2003 r i czerwcem 2004 r był bardzo ważny w historii firmy. Wtedy to zostały zrealizowane największe w historii firmy zadania. Należały do nich:

 • Markety Real w Warszawie (Okęcie), Gdańsku - łącznie 600 linii w technologii Reichle de Massari kategorii 6 zlecenie z firmy Reichle de Massari
 • Market Media Markt w Kielcach - łącznie 300 linii w technologii Reichle de Massari kategorii 6 zlecenie z firmy Reichle de Massari
 • Biurowiec Grupy Metro w Warszawie przy Alei Krakowskiej - łącznie 4500 linii w technologii Raichle De Massari kategorii 6 zlecenie z firmy Luxmat Warszawa
 • Budowa serwerowni MGI w Biurowcu Grupy Metro w Warszawie przy Alei Krakowskiej - łącznie 500 linii w technologii Raichle De Massari kategorii 6 zlecenie z firmy Reichle de Massari

Lata 2005 - 2007 to bardzo szybki rozwój firmy. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele znaczących i trudnych instalacji okablowań strukturalnych. Najważniejsze z nich to:

 • Markety Real w Toruniu i Rzeszowie - łącznie 800 linii w technologii Raichle De Massari kategorii 6 zlecenie z firmy Reichle de Massari
 • Przebudowy marketów Real/Geant - łącznie 2000 linii w technologii Raichle De Massari kategorii 5e zlecenie z firmy Reichle de Massari
 • Modernizacje okablowań strukturalnych markety Praktiker - łącznie 800 linii w technologii Raichle De Massari kategorii 5e zlecenie z firmy Reichle de Massari.

Rok 2008 jest okresem wytężonej pracy przy budowach okablowań strukturalnych dla nowych marketów Real. Uczestniczymy w budowie obiektów w Słupsku, Opolu, Dąbrowie Górniczej i Bielsku Białej.
W latach 2005 - 2008 zostaliśmy czterokrotnie uhonorowani przez producenta systemu okablowań strukturalnych firmę Reichle de Masarii nagrodą za największe instalacje strukturalne w Polsce w sektorze handel i usługi.
Lata 2005 - 2008 to również dynamiczny rozwój działów technicznego i projektowego firmy.
Do najważniejszych osiągnięć tych jednostek należy realizacja następujących zadań;

 • organizacja i koordynacja budowy serwerowi dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa w Warszawie - obiekt o powierzchni 200 m2, wyposażony w 60 szaf serwerowych.
 • organizacja i koordynacja budowy systemu teleinformatycznego dla obiektu DTC Renoma we Wrocławiu, zlecenie z firmy Arup Polska. Obiekt o powierzchni 90 000 m2 - zadanie w trakcie realizacji .

Mimo trudnej sytuacji na rynku usług Firma dynamicznie się rozwija osiągając coraz lepsze wyniki finansowe.