Menu
Nasi Partnerzy


Szybki kontakt

Zakład Instalacji Elektrycznych

Stanisław Kowalski

42-200 Częstochowa

ul.Mireckiego 22/51

tel. +48 34 323 55 44

fax +48 34 324 21 05

e-mail: biuro@zie.pl

Firmy współpracujące

W związku z tym, że Firma pełni funkcję koordynatora i integratora przy realizacji zadań inwestycyjnych, nawiązała ścisłą współpracę z firmami budowlano – montażowymi różnych branż. Zatrudniona w firmach współpracujących kadra techniczna reprezentuje wysoki poziom przygotowania zawodowego. Montażyści odbyli wiele specjalistycznych szkoleń zawodowych, w tym również kursy BHP. Posiadają uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania i nadzorowania robót elektrycznych. Dysponują ważnymi badaniami wysokościowymi, co pozwala na bezpieczne prowadzenie prac montażowych w halach przemysłowych i marketach. Posiadają również ważne zaświadczenia SEP w zakresie wykonywania elektrycznych prac montażowych, włącznie z wykonywaniem pomiarów ochronnych. Taka wielorakość kwalifikacji pozwala na kompleksowe realizowanie zadań, w zakresie montażu okablowań strukturalnych.